: :
..
Search Songs
Singers A-Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ12
Navigation Links
Subscribe
Tell Your Friend
Feedback
Guitar Chord for Nepali Songs
 

 

Puspa Nepali
Aaja Bholi Dekhdina mah
Aaja Kina Saathi
Bho Bho Narau
Bida Hune Bhaigayo Bela
Bolchha Chari Tyo
Gham Pani Jhai
Ghumai Ghumai
Hudaina Tadha Mana
Mero Hajur Risauchheau
Peeratiko Bishalu Kada
Samjhanako Dharale
Seetalu Mathini
Lists of Singer
Pabitra Man Shakya
Pabitra Subba
Pandav Sunuwar & Suresh Shrestha
Panna Kaji
Paribesh Band
Phatte Man
Prabal Shah
Prabesh Man Shakya
Prakash Shrestha
Pramod Upadhaya
Pravin Gurung
Prem Dhoj & Tara Devi
Prem Dhoj Pradhan
Prem Raja Mahat
Prerana Sundas
Purnima
Purushottam Neupane
Pushpa Nepali
Puspa Nepali
© 2003 nepalisong.wnso.org. Email: nepalisong@wnso.org
Designed By: Ram Babu Shrestha, Content Editor: Sachin Shrestha, Founder: Bharat Thapa