: :
..
Search Songs
Singers A-Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ12
Navigation Links
Subscribe
Tell Your Friend
Feedback
Guitar Chord for Nepali Songs
 

 

Pabitra Man Shakya
Aankha Harumaa
Aanshu Katai
AlI Ali
Bihani Himal
Haansi Haansi
Jati Barsa Bite
Juneli Raat Mah
Kaha Katai
Kahaa Hola
Kati Baschhau
Kuhirole
Nimtayee
Rani Pokhari
Tada Chau
Unaat Rakhaun
Lists of Singer
Pabitra Man Shakya
Pabitra Subba
Pandav Sunuwar & Suresh Shrestha
Panna Kaji
Paribesh Band
Phatte Man
Prabal Shah
Prabesh Man Shakya
Prakash Shrestha
Pramod Upadhaya
Pravin Gurung
Prem Dhoj & Tara Devi
Prem Dhoj Pradhan
Prem Raja Mahat
Prerana Sundas
Purnima
Purushottam Neupane
Pushpa Nepali
Puspa Nepali
© 2003 nepalisong.wnso.org. Email: nepalisong@wnso.org
Designed By: Ram Babu Shrestha, Content Editor: Sachin Shrestha, Founder: Bharat Thapa